Çalışmalarımız

Servis Yönelimli Mimari - MicroServisler
Bulut Bilişimi: Azure - AWS
Kubernates-Docker Containers
Mobil Programlama
Swift-Java-Kotlin-Xamarin(MAUI)
Web-Masaüstü Uygualamaları
Yapay Zeka Çözümleri

Görsel Destek: Para-Yemek Tanıma
Turistler için Türk Yemeklerini Kamerayla Tanıyan ve Tanıtan Uygulama
Yemek İçeriğindeki Alerjik Besin Varsa Kullanıcıyı Uyarma
Görme Engelli Bireyler İçin Görsel Bir Yardımcı.
Makine Öğrenmesi Mimarisiyle Kendini Geliştiren Tanıma Modeli

Yapay Zeka Destekli Hukuk Süreç Yönetim Uygulaması
Avukatın Dava Sürecindeki Profesyonel Bir Asistanıdır.
Dava Sürecinde Yapılacakları ve Tarihleri İçerisindeki Yapay Zeka Modülüyle Takip Ederek Uyarı ve Yönlendirmeleri Yapar.
,
Hataları Ayıklar , Unutma ve Gözden Kaçırmaları Engeller.Bu Sayede Telafisi Mümkün Olmayan Maddi ve Manevi Zararların Oluşmasını Önler.
Uygulama İçi Sunucu Yazılımıyla Ek Bir Sunucu Maliyete Gerek Yoktur.
Detaylı arşivleme sistemi.