TazminApp
Saniyeler İçerisinde Kapsamlı Tazminat Raporları.
Muhtemel olasılıkları içeren kapsamlı raporlar oluşturun(Aktüeryal Dahil).
Tüm veri ve bilgileriniz sadece sizde. KVKK problemleri yok. Online sitelerin Hacklenme, bilgi sızıntısı problemlerinden uzak.
Mevcut raporları inceleyin, doğrulayın ve itiraz edin. Arabuluculuk işlemlerinde taraflar arasında anında doğrulamalar yapın.
İşlemiş(Geçmiş), Aktif(Gelecek), Pasif(Emekli) Dönemleri
Yaşam süreleri. Aile Bireylerinin destekten çıkma tarihleri ve pay değişiklileri(Çocuk, Anne, Baba)
Masraflar- Kişinin Ev hanımı olma durumu
Kişinin Bekar-Çocuk olma durumunda gelecekteki işlemler.
WORD olarak rapor alınp üzeründe rapor alınması ve rapor üzerinde düzenlemeler
Askerlik Durumunun ve çocukların okullarının hesaplamalara dahil edilmesi
Eşin evlenme ihtimali hesabı ve tazminattan düşülmesi
Maaş asgari ücret değilse kaza anındaki maaşın asgari ücretlere oranlanarak işlemiş döneme dağıtılması. %10 Arttrım Azaltım.
Kasım 2020 öncesi Trafik kazalarında Aktüertyal yöntem (TRH2010- Teknik Faiz 1,8) Hesaplaması
İşgücü kaybının belirli tarihler arasında değişme durumları(İyileşme-Geçici İşgücü kaybı)
Hastane yatış süreleri
Kusur oranlarının hesaplamaya işlenmesi
İşlemiş(Geçmiş), Aktif(Gelecek), Pasif(Emekli) Dönemleri
Gelecek maaşlarında %10 arttırım ve %10 azaltım uygulanması
Kasım 2020 öncesi Trafik kazalarında 2 Aktüertyal yöntem (TRH2010- Teknik Faiz 1,8) Hesaplaması
Maaş asgari ücret değilse kaza anındaki maaşın asgari ücretlere oranlanarak işlemiş döneme dağıtılması
Hastane-Tedavi Masrafları

(Fazla Mesai - Resmi-Dini Bayramlar - Hafta İzninde Çalışma)

Tarih aralığındaki her hafta için ayrı ayrı fazla mesai saatlerini düzenleme ve haftalık çalışma farklarını ve ücretlerini belirleme
Sözleşme saatinin 45'ten farklı olma ve fazla çalışma ve fazla meseai hesaplaması
Haftalık izin günlerinde çalışma ücretleri
Resmi Tatil ve dini bayramlarda çalışma ücretleri. Toplu seçim yapabilme.
Haftalık izinde çalışma için tüm haftaları görüp içlerinden çalışılmayanları listeden çıkarma ve hesaptan düşme.
Tarih aralığındaki tüm resmi tatilleri ve bayramları gün gün görüp içlerinden seçip çıkarma ekleme yapma ve hesaplamayı düzenleme.
Aynı güne çakışan birden fazla ödeme varsa bunlardan seçim yapıp çıkarma. İzin günlerinnden düşme ekleme
Geçmiş her yıl dönemi için maaş belirleme. Bilinmiyorsa seçilen bir ayın maaşını asgari ücrete oranıyla maaşların belirlenmesi. Vergi Dilimleri
Fazla Mesai- Resmi Tatil - Haftalık İzin tarihlerini kapsayan raporların girilmesi ve hesaptan düşülmesi
Microsoft WORD raporu olarak sonuç alma ve rapor üzerinde düzenlemeler yapabilme.
Toplam izin günü hakkının bulunması
Başlagıç ve bitiş arasında kullanılan izinler
İzin süresindeki raporların, resmi tatillerin ve bayramların kullanılan izin gününden düşülmesi
Haftalık izin günü izin günü çakışması ve kullanılan izinden düşülmesi
Hesaplamaya elle müdahele yapabilme, vergi dilimleri .Word Raporlama.

Kıdem İhbar tazminatı heasbının yapılması
Geçmiş yıllardaki hesaplamalar için geçmiş yıldaki vergi dilimleri-kıdem tavanları hesaplanarak ödenecek vergilerin bulunması.
Yıl içindeki gelirler ve ek ödemelerin hesaplamada dikkate alınması

Bir çalışan 45 saat doldurmamışsa bile gece belirli saatin üzerinde çalışmışsa onun saatlik gece çalışma tazminat hesabı
Başlama ve Bitiş saatlerinin girilmesi
Dinlenme saatinin 1 saat olarak girilmesi ve istenirse değiştirilmesi.
Gece Çalışma günlerinin haftalık olarak girilmesi Pzt-Salı gecesi gibi
Hesaplanan haftalık gece çalışma saat değerlerinde her hafta için elle değişiklik yapabilme.
Gece çalışmalarında resmi tatillerin denk gelmesi hesaplamanın hangi tarafta yapılacağaının belirlenmesi
Tarih aralığında izin kullanılmışsa bunların eklenip çıkartılması
Tarih aralığında belirli günler için özel çalışma saat değişikliğini işleme.
Kişiler-Rehber
Kişisel Rehberinizi Meşgul Etmeden Kişi Ekleme ve Çıkarma

Kasko değeri üzerinden araç rayiç değerinin belirlenmesi
KM ve yapılan masraf üzerinden araç değer kaybının bulunması.
Destek - Sorular (Ücretsiz)
Uygulama İçerisinden Sorularınıza Destek(Ücretsiz)
Ayarlar