< Geri

Destekten Yoksunluk
1- Kişi ve Olay Bilgileri


2-Meslek- Askerlik DurumGelecekteki askerlik durumları. ve Gidiş Tarihleri

3- Dosya BilgileriTrafik Kazası Hesabı olup olmayacağı
Eski bir kaza ise hangi tür hesaplamanın yapılacağı
Hesaplama başlangıç tarihi seçimi
Kusur Oranları
Yaş hesaplamalarında küsürat durumlarının etkisi

4- Yakın BilgileriYakın ListesiYakın Bilgi Ekranı
Destek Çıkış Tarihlerinin Doğum Tarihlerine Göre Hesaplanması

5 - Eşin Evleme Olasılığı


Eşin Evlenme İhtimalinin Varsayılan AYİM'göre İstenirse seçili metodların ortalaması alınarak hesaplanması
Girilen Çocuk sayısının hesaplamaya etkisi
Bu hesaplamaların dışında kullanıcı isterse kendi istediği olasılık değerini kullanabilecektir.

6 - Masraflar


Kullanıcının Bu süreçte yaptığı masraflar(Cenaze, Hastane....) ve bu masrafların tazminata eklenmesi

7 - Maaş Bilgileri


İşlemiş Dönem(Olay Tarihinden-Hesap Tarihine kadar) Hesaplamalarda bu tarihler için o dönemlerdeki asgari ücret seçimi.
Veya belirli bir tarihteki ücret-asgari ücret oranının bu tarihlerdeki asgari ücretlere uygulanması.
İstenirse bu dönemler için elle dönemlik ücretlerin girilmesi.Hesap tarihindeki Aktif Dönem Ücreti ve Bugün emeklilik yaşında olsaydı alacağı ücret


8- Hesaplama Sonuç Raporları


Tazminat özeti ve Detay Raporun Pdf belgesi olarak gösterilmesi

Raporun Yazıcıdan Çıktı alınabilemesi ve WORD belgesi olarak Bilgisayara aktarımı ve Üzerinde değişiklik yapılabilinmesi.


< Geri