DESTEKTEN YOKSUNLUK


< Geri


1 / 7 Tazminat Kişi Bilgileri

Kaza Geçiren Kişi Vefat Tarihi
İsim Bilgisi
Cinsiyet
Doğum Tarihi
Cinsiyet ve Doğum Tarihi Yaşam Tablosundan Yaşam Süresi Bilgisini Bulacaktır.


2 / 7 Emeklilik Askerlik

Yaşasaydı bugünkü koşullardaki emeklilik yaşı
O an için çalışma durumu(İşsizse varsayılan asgari ücretten hesaplama)
Askerlik Durumu - Yapmadıysa yapacağı tarih ve o tarih aralığındaki tazminatı toplamdan düşülmesi

3 / 7 Dosya İşlemleri

Trafik Kazası Olup Olmadığı eğer Trafik Kazası ise Hesaplama Türü
Rapor Tarihi Belirleme(Gelecek Tarihler de belirlenebilir)
Kazaya sebep olan kişinin kusur oranı
Varsayılan yaş yuvarlama şekli.

4 / 7 Yakın Bilgileri

Tazminattan Yararlanacak Kişi Listesi. Yakınlık Türü Seçimi.
İsim ve Cinsiyet Bilgileri.
Doğum tarihi. Bu Tarihe göre tazminat bitişi hesaplanacaktır.
Çocukların alacağı eğitim ve destekten çıkış yaşları.

5 / 7 Eşin Evlenme İhtimali

Çocuk Sayısı ve Yaşa Göre Evlenme İhtimali Belirlenmesi
Varssayılan AYİM.. İstenirse Diğer Hesaplama Türlerinin Ortalaması ile de Hesaplama seçeneği
Çıkan İhtimal Oranında Tazminattan Düşme. İstenirse bu İhtimalin Elle Girilmesi.

6 / 7 Masraflar

7 / 7 Maaş Bilgisi

Rapor tarihine kadar olan geçmiş(işlemiş) maaş bilgisi.
Olay tarihindeki ücretin asgari ücreti oranıyla işlemiş dönem maaşlarının oranlanması.
Aktif dönem maaşı. Ve O tarihte emekli olsaydı pasif dönem maaşı.
%10 Arttırım ve %10 Azaltım Hesaplama

Hesaplama Sonucu ve Rapor

Raporun Gelecekte Tekrar Hesaplanması için Kayıt edilmesi
Bilirkişi formatına uygun bir şekilde Raporun WORD dosyasına aktarılması.