< Geri

İşgücü Kaybı
1- Kişi ve Olay Bilgileri


2-Meslek- Askerlik DurumGelecekteki askerlik dumları, Yapmadıysa giidiş tarihleri
Hesaplama'da askerlik süresi düşülecektir.

3- Dosya BilgileriTrafik kazası olup olmama durumu.
Trafik kazasıysa ne tür hesaplamanın seçileceği(Aktüeryal veya değil)
Hangi tarihe göre rapor oluşturulacağı
Tazminat ödeyecek tarafın kusur miktarı
Bakiye ömür için varsayılan yaşam tabloları
Hesaplamalarda yaşın yuvarlanıp yuvarlanmayacağı

4- İş Gücü Kayıp Miktarları - Hastane YatışHesaplanan İşgücü kayıp yüzdesi
Hastaneye yatış süreleri(bu süre içinde iş gücü kaybının %10 olması)
Zaman içerisinde kayıp oranlarında oluşaca muhtemel değişimler(İyileşmeler - Kötüleşmeler.....)

5- Masraflar
6- Maaş Bilgisi
İşlemiş-Aktif-Pasif Dönem Maaş Bilgileri
(Hesap Tarihine Kadar- Hesap Tarihi Sonrası- Emeklilik)

7- Hesap Sonucu - Raporlar
Sonuç Raporları WORD -PDF

< Geri