Yasal Koşullar(Özet)


TazminApp-LawCheck-Tazminat BTSB:36920

İşbu sözleşme ile düzenlenen karşılıklı hak ve yükümlülükler Teknopark OMÜ Atakum Yerleşkesi Atakum/Samsun adresinde mukim BULUT AR-GE DANIŞMANLIK BİLİŞİM YAZILIM REKLAM ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra Bulut AR-GE olarak anılacaktır) ile TazmminApp mobil uygulamasından sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcının üyelik-abonelik kaydını tamamladığında bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik olarak onaylaması ile yürürlüğe girer.

2.1. Uygulama: TazminApp isimli uygulama, mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan hizmetlerin sunulduğu hesaplama işlemlerini ifade etmektedir. 2.2. Kullanıcı/Abone: Uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan ürünlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve içerik paylaşan kişileri-kurumları ifade etmektedir. 2.3. Sisteme Erişim:Abone olunduktan sonra aktif olan hesaplama sayfaları ile kullanıcılar uygulama içerisinden sistem erişim sağlayacaklardır. 2.4. Hizmetler: BulutARGE-TazminApp uygulaması içerisinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan ve sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir. 2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir. 2.7. Kişisel bilgiler/ Gizli Bilgiler: kişi adı/soyadı, telefon numarası ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir. 2.8. Ürün: Firmamız tarafından uygulama marketlerden indirilen TazminApp uygulamamızı ifade etmektedir

İşbu sözleşmenin konusu; TazminApp uygulamasında mevcut olan ve/veya ileride Bulut AR-GE tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin kullanımı şartları ile iş bu sözleşme çerçevesinde tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4.1 Mobil uygualamdan yararlanmak isteyen kişiler sistemlerine uygun uygulama marketlerden uygulamaya indirerek kullanmaya başlayabileceklerdir. Tüm hesaplamaların açılması için uygulama marketler üzerinden abonelik alınalı veya devam ettirilmelidir. 4.2 Uygulama marketler üzeriden yapılacak olan işlemlerde ödeme konusu sadece uygulama market ve kullanıcı arasında olup Bulut AR-GE’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Doğacak her türlü sıkıntı uygulama market ve kullanıcı arasında çözülecektir. Abonelik bitiminde uygulama market abonelikleri otomatik olarak yenileyeceğinden kullanıcıların aboneliklerini süre sonunda sonlandırma istekleri doğrultusunda kullandıkları uygulama market içersinden aboneliklerini sonlandırabilirler. Bu durumda oluşacak mağduriyetler kullanıcı ve uygulama market ve kullanıcı arasında çözülmelidir. Bulu AR-GE bu konuda sorumluluk kabul etmeyecektir. 4.3 Üye olunduktan sonra abonelik süresince uygulamanın silinip yeniden kurulmasında abonelik aktifleştirmesi işlemi uygulanacak ve kullanıcı uygulamayı kullanmayı sürdürecek fakat kayıtlı verileri silinecektir. 4.4 Kullanıcılar abonelikleri süresince tarafımıza bilgilerini bildirmek zorunda değildir. İsterlerse teknik destek bölümüne iletişim bilgilerini de girebilirler. Bu bilgiler KVKK kanuna uygun olarak şifreli olarak korunacak ve yasal otoriteler hariç kesinlikle hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmayacaktır.

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri 5.1.1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir. 5.1.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Bulut AR-GE’nin üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir. 5.1.3. Kullanıcı, Bulut AR-GE’nin işbu sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, üyelere ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını onaylamış ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir. 5.1.4. Cihazlarındaki uygulamanın veri güvenliği kullanıcı sorumluluğundadır. Oluşacak teknik saldırı, sızıntı ve güvenlik problemlerinden firmamız sorumlu olmayacaktır. 5.1.5. Kullanıcı uygulamayı indirdiğinde hesaplama türlerindeki değişiklik ve hatalardan Bulut AR-GE'den bir güncelleme talebinde bulunamaz. 5.1.6. Kullanıcı abonelik ve ücretlendirme ile ilgili işlemlerde Bulut AR-GE'den bir destek beklentisi içinde bulunmayacaktır. 5.1.7. Ödeme konularında oluşacak problemlerde kullanıcı sorunlarını kullandığı uygulama market ile gidermelidir. Bulut AR-GE bu konuda bir aracı olmayacaktır. 5.1.8. Bulut AR-GE'nin tek taraflı sözleşmeyi feshi durumunda kullanıcı hiçbir talepte bulunamayacaktır. 5.1.10. Kullanıcı ve Bulut AR-GE bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz. 5.1.11. Kullanıcı, Bulut AR-GE’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Bulut AR-GE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir. 5.1.12. Her türlü Kullanıcı ve Alıcılığın tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" Maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcının, uygulamaya kayıt olduğu ve Bulut AR-GE tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu tespit edilmesi halinde; Bulut AR-GE, ilgili kullanıcının sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 5.2. Bulut AR-GE’nin Hak ve Yükümlülükleri 5.2.1. Bulut AR-GE, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Bulut AR-GE, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bulut AR-GE tarafından kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Bulut AR-GE sorumlu olmayacak ve kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır. 5.2.2. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde Bulut AR-GE kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Bulut AR-GE, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Bulut AR-GE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. 5.2.3. Bulut AR-GE, uygulamanın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. 5.2.3. Bulut AR-GE, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Bulut AR-GE tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur. 5.2.4. Bulut AR-GE uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. Bulut AR-GE özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. 5.2.5. Bulut AR-GE gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda uygulamaya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. 5.2.6 Bulut AR-GE sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Bulut AR-GE, TazminApp uygulaması vasıtasıyla Kullanıcılara işbu sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Destekten Yoksunluk, İşgücü Kaybı, Fazla Mesai Yıllık İzin, Kıdem İhbar Tazminatı, Gece Çalışma konularında bir fikir verme hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu uygulama içerisindeki hesaplamaların doğruluğu konusunda hiçbir güvence vermemetedir. Kullanılar bu hizmeteri kullanabilmek için uygulama marketlerden abonelik işlemleri ile gerçekleştirecek. Parasal ve ödeme konulardaki oluşabilece tüm problemler uygulama market(Google Playstore veya Apple AppStore) ile kullanıcı arasında giderilmelidir. Bulut AR-Ge bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Uygulama içererisinde kullanılan hesaplama formüller, katsayıları ve değerleri zaman içerisinde değişmeleri durumunda firmamız bu tür değişikliklerin uygulama içerisinde güncellenmesini konusuda bir güvence vermeyecektir. Formüller eski bir önceki döneme göre devam edebilir.

7.1 Kullanıcılar kendileri bildimedikçe Bulut AR-GE kullanıcıların kim olduğu veya iletişim kanalları ile ilgili bir bilgiye sahip olmayacaktır. 7.1.1 Tüm bilgiler kullanıcının uygulamasında kayıtlı olup. Cihazlarının ve sistemlerinin fiziksel ve internet güvenliği kendi sorumluluğundadır. 7.1.2 Kullanıcılara destek geri dönüşlerinde kullanıcıların verdikleri iletişim kanalları KVVK kapsamında gizli tutulacaktır. 7.2. Bulut AR-GE işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Bulut AR-GE’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Bulut AR-GE, işbu sözleşme hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere; 7.2.1) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının, 7.2.2) İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının, 7.2.3) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin, 7.2.4) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir. 7.2.5) Bulut AR-GE 7.1. hükmü saklı tutulmak koşulu ile kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. Bulut AR-GE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bulut AR-GE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.1. Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, TazminApp markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları Bulut AR-GE ye aittir ve/veya Bulut AR-GE tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan Bulut AR-GE ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez.

Bulut AR-GE günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, Bulut AR-GE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bulut AR-GE’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Bulut AR-GE’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 11.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bulut AR-GE için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bulut AR-GE den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda Bulut AR-GE’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu Maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

işbu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Bulut AR-GE herhangi zamanda üyelik süresi dahilinde hiçbir gerekçe göstermeden üyeliği feshedebilir.

14.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan Maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 14.2. İşbu Sözleşme, 14 (ondört) Maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.